แก้ไข Runtime Error 217 เป็นรีจิสทรีทำความสะอาด

ข้อผิดพลาดรันไทม์ 217 เป็นข้อผิดพลาดทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีไวรัสหรือสปายแวร์ในระบบปฏิบัติการที่ทำให้รีจิสทรีของ Windows เสียหายไฟล์ DLL อาจติดอยู่เมื่อคุณติดตั้งแอพพลิเคชันหรือระบบปฏิบัติการของคุณยุ่งยาก . เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า Windows จะได้รับการอัปเดตเพื่อแทนที่เวอร์ชันเก่าแทนที่จะเป็นเวอร์ชันใหม่ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถกำจัดข้อผิดพลาด runtime 217 ได้ แต่นี่ไม่ใช่เครื่องมือเดียวที่สามารถซ่อมแซม Runtime Error 217 ได้อีกวิธีหนึ่งที่สำคัญมากคือใช้เครื่องมือ Windows Registry Cleaner ที่อ่านและลบข้อผิดพลาดของรีจิสทรี ด้วย Anti Virus และ Anti Spyware คุณสามารถสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างละเอียดและตรวจสอบว่าคุณไม่ได้รับผู้บุกรุกในระบบของคุณ

วิธีหนึ่งในการแก้ไข Runtime Error 217 คือการเรียกใช้ Windows Update นี่เป็นเรื่องง่ายมากที่ผู้ใช้ทุกคนต้องใช้ "Windows Update" ซึ่งโดยปกติจะปรากฏที่มุมล่างขวาของหน้าจอให้คลิกที่ Windows และ Windows จะเริ่มกระบวนการอัพเกรด ในบางกรณีการตั้งค่าภูมิภาคของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องได้รับการแก้ไขและสามารถทำได้โดยใช้ Control Panel ในกรณีที่ไฟล์แอพพลิเคชันไม่มีข้อผิดพลาดในการรันไทม์ 218 คุณสามารถค้นหาได้บนอินเทอร์เน็ต โดยทั่วไปจะปรากฏเป็น. zip และต้องมีการแยกออกก่อนใส่เข้าไปในไดรฟ์ C: ผู้ใช้ต้องตรวจสอบว่าข้อผิดพลาดไม่ปรากฏขึ้นโดยเรียกใช้โปรแกรม Runtime Error 217 อย่างไรก็ตามหากมีข้อผิดพลาด runtime 217 ยังคงมีอยู่คุณต้องเรียกใช้รีจิสทรีทำความสะอาด Windows

รีจิสทรีของ Windows เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่สุดของระบบปฏิบัติการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบปฏิบัติการทำงานได้ราบรื่น มีไวรัสและสปายแวร์ที่อาจมีอยู่ในรีจิสทรี รีจิสทรีทำความสะอาดอาจเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ดังกล่าวและอาจช่วยในการระบุปัญหา Cleaner ฐานข้อมูลเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ล่าสุดที่จะนำมาใช้เพื่อวินิจฉัยข้อผิดพลาดของรีจิสทรี ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ใช้ในการรักษาระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพหากรีจิสทรีรักษาขยะมูลฝอยและไวรัสทั้งหมด ควรใช้ Registry Cleaner ร่วมกับขั้นตอนที่ใช้ทั่วไปเช่นการอัพเดตซอฟต์แวร์ในระบบปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

Source by Hason Lacny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *